серия 1.450.3-7.94

Л60 (Угол наклона 60*) от 1600р./ед.

Л45 (Угол наклона 45*) от 2100р./ед.

ЛХВ, ЛХР, ЛГФ, ЛГВ, ЛГР